ETI – ENERGI TEKNOLOGI INNOVATION

Projektet Energi Teknologi Innovation (ETI) tilbyder et 3-årigt støtteprogram, hvor små og mellemstore virksomheder sammen kan udvikle energiteknologiløsninger og -produkter.


Om ETI 

Projektet Energi Teknologi Innovation (ETI) vil samle nordjyske små- og mellemstore virksomheder i 9 innovationssamarbejder med Aalborg Universitet (AAU). Sammen skal de søge at løse nye udviklingsbehov inden for alle områder af energi.

Projektets mål er at styrke de danske virksomheders innovationskraft og konkurrenceevne inden for energiteknologi, så der skabes flere bæredygtige innovative virksomheder med solide produktløsninger.

Projektet fokuserer på alle former for energiteknologier. I kan skabe og udvikle (del-) teknologiløsninger, produktinnovere, energieffektive/-optimerende løsninger, eller teknologiteste hen mod en markedsmodning og evt. eksport til den grønne energiomstilling.

Er I en nordjysk virksomhed med en god ide til et udviklingsparat innovationsprojekt på ca. 1½ års arbejde? Så kontakt Senior Projektleder Hans Jørgen Brodersen.

 

Jeres virksomhed kan være med

Måske arbejder I med teknologiløsninger til energiproduktion, distribution, lagring eller forbrug for fjernvarme, eller individuel varme? Eller måske fokuserer I på produktudvikling i markedet for el, energieffektive løsninger, systemintegration og optimering? Eller måske har I fokus på grøn energi og brændstoffer og løsninger til transportsektoren? ETI kan støtte innovationssamarbejder inden for et bred område af energi. Målet er udviklingen af den gode projektide og løsning, der har innovationshøjde og kan nå frem til en “tæt på markedsintroduktion”.

 

Innovationssamarbejder 

Et innovationssamarbejde består af  2-3 små- og mellemstore virksomheder.

Innovationssamarbejderne i ETI får mulighed for at:

 • udvikle konkrete ideer frem til markedsmodningsfasen
 • udvikle nye (del)-teknologiløsninger til energisektoren
 • udvikle energieffektive løsninger
 • test af nye teknologier op til en markedsmodning
 • indgå i nye forretningsområder
 • indgå i nye og konsolidere virksomhedspartnerskaber
 • samarbejde med videninstitution
 • opnå og forankre ny viden i virksomheden   

Som leadpartner styrer I innovationssamarbejderne. CLEAN støtter jer i at sammensætte jeres innovationssamarbejde og projektforløb samt støtte til at administrere afrapporteringer til regionalfonden.

Støtte

Innovationssamarbejderne kan opnå:

 • 33 % dækning af lønomkostningerne for udviklingen i de deltagende virksomheder
 • 33% dækning af ekstern konsulentbistand
 • 100 % dækning af inddraget videninstitution.

Projektbudgetter på over 3 mio. kr. kan komme i betragtning, hvor jeres teknologiløsning og udviklingsomkostningerne hænger sammen.

Projektet er finansieret med 20 mio. kr. af EUs Strukturfond under Region Nordjylland.

Kontakt Senior Projektleder Hans Jørgen Brodersen for at høre mere om mulighederne og ansøgningsprocedurer.

CLEAN
House of Energy
AAU Aalborg Universitet
Partnere