ETI – ENERGI TEKNOLOGISK INNOVATION

Projektets mål er at styrke små og mellemstore danske  virksomheders innovationskraft og konkurrenceevne inden for energiteknologi med henblik på at skabe  flere innovative virksomheder! 


Projektet Energi Teknologisk Innovation (ETI) vil samle nordjyske små- og mellemstore virksomheder i mindst 9 innovationssamarbejder med AAU, som søger at løse nye udviklingsbehov i energisektoren. Fokusområderne dækker alle hjørner af energi teknologierne ved at skabe og udvikle (del-) teknologiløsninger, produkt innovere, teknologiteste hen mod en markedsmodning og evt. eksport, til den grønne energi omstilling. Projektets mål er at styrke små og mellemstore danske virksomheders innovationskraft og konkurrenceevne indenfor energiteknologi med henblik på at skabe flere innovative virksomheder. Så har I en god konkret ide og forslag til et udviklingsparat projekt på godt 1½ års arbejde vil Clean gerne støtte op om dette.

Projektet vil gå i luften snarest. Der afventes at Erhvervsstyrelsen kommer med den endelige godkendelse af projektet. Så hold øje med annoncering og information om ETI, eller kontakt Senior Projektleder Hans Jørgen Brodersen.

Projektet er helt finansieret af EUs Strukturfond under Region Nordjylland.

CLEAN
House of Energy
AAU Aalborg Universitet
Partnere