CLEAN Green Plan

Få en gratis screening og tilbud om 50 % i tilskud til en grøn forretningsplan inden for udvikling af energi- og ressourceeffektivitet i din virksomhed.

Mød Martin fra CLEAN, som kort fortæller om processen her


Cases

Vi samler en række cases fra virksomheder, som har fået lavet en grøn forretningsplan.


Sustainable Aquaculture Solutions

Norge har verdens næststørste produktion af opdrættet fisk, efter Kina. Fiskeopdræt er Norges største eksporterhverv. Den store produktion kræver innovative teknologiske løsninger for at sikre mindst mulig negativ miljøpåvirkning. Projektet har til formål at matche danske teknologivirksomheder og norske akvakulturproducenter for at løse udfordringer i den Norske akvakulturbranche.

Upcycling af materialeaffald

Projektet har også til formål at styrke de involverede partnervirksomheders position og brand indenfor bæredygtighed, men også bidrage til at vise muligheder for hele branchen.Projektet er et forprojekt, der skal demonstrere nye teknologiske muligheder til reduktion af affaldsressourcer indenfor tæppe- og filtbranchen og afklare de udfordringer, der ligger i fraktionering af materialekomponenter i affaldet og udnytte affaldsfraktionerne, inkl. dokumentere hvad det medfører af klimapåvirkning for tæppe- og filtbranchen.

UDVIKLING AF DRIFTSFLEKSIBEL NOX-REDUKTIONSTEKNOLOGI

NOx er en miljøskadelig emission, der bl.a. skabes ved forbrænding, enten som resultat at N-indhold i brændslet eller som resultat af høj forbrændingstemperatur og reaktion med N-indholdet i den atmosfæriske luft. Projektets afsæt er efterspørgsel efter metoder og teknologi til reduktion af NOx-emissioner fra biomassefyrede kedler til energiproduktion.

Udvikling af multicyklon

I dag benyttes typisk posefiltersystemer i fx træ– og møbelindustrien til reduktion af den partikulære luftforurening. De eksisterende løsninger virker, men der opstår ofte problemer med tilstoppede filtre, hvilket fører til nedetid og produktionsforsinkelse og til omkostningstunge udskiftninger af filtrene. Projektet skal derfor udvikle og teste en mindre prototype af en såkaldt multicyklon med henblik på partikelrensning af støv fra industrimiljøer. 

Dronebaseret måleteknologi

Dansk landbrug er underlagt udledningskrav for ammoniak. I mange tilfælde kan det være en udfordring at afgøre ammoniak- og metankoncentrationen i staldbygninger. Formålet med projektet er at udvikle en dronebaseret måleteknologi, som skal gøre det nemmere og mere kosteffektivt at monitorere emissioner fra landbruget. 

Sustainable Aquaculture Solutions

Norge har verdens næststørste produktion af opdrættet fisk, efter Kina. Fiskeopdræt er Norges største eksporterhverv. Den store produktion kræver innovative teknologiske løsninger for at sikre mindst mulig negativ miljøpåvirkning. Projektet har til formål at matche danske teknologivirksomheder og norske akvakulturproducenter for at løse udfordringer i den Norske akvakulturbranche.  

Bæredygtige hør- og hampetekstiler

Bobleprojektet ”Bæredygtige hør- og hampetekstiler” som skulle afklare hvilke potentialer og begrænsninger der ligger i produktion af tekstiler af hør og hamp i Danmark, har vist så positive resultater at der nu arbejdes videre på identifikationen af teknologiske udviklingsbehov i værdikæden.

Brug af grøn teknologi til kontrol af legionella og biofilm i varmtvandssystemer

Antallet af Legionella er fordoblet i perioden 2004 til i 2015. Årsagen er ukendt, men Statens Seruminstitut peger på klimaforandringernes varmere og fugtigere vejr som en mulig forklaring. I Danmark registreres der mere end dobbelt så mange tilfælde per indbygger end i fx England, Holland, Tyskland og i de øvrige skandinaviske lande (EU tal). En nærliggende forklaring kunne være fraværet af kvalitetskrav til danske varmtvandssystemer.

Blaaholm A/S

Blaaholm A/S har gennem CLEAN Green Plan fået 50 % tilskud til energi- og ressourceoptimering.

Trio Stål

Rådgiverne fandt besparelser for 84.000 kWh pr. år (svarende til ca. 84.000 kr. årligt) – primært på belysning, lysstyring og udskiftning af pumper.

Finansiering


Image
Image
Image

Projektpartnere

CLEAN
EWII Energi A/S
SYD ENERGI Net A/S
Energi Fyn Energibesparelser A/S
Miljøforum Fyn
Partnere