CLEAN Green Plan

Få en gratis screening og tilbud om 50 % i tilskud til en grøn forretningsplan inden for udvikling af energi- og ressourceeffektivitet i din virksomhed.

Mød Martin fra CLEAN, som kort fortæller om processen her

Finansiering


Image
Image
Image

CLEAN Green Plan

Blaaholm A/S har gennem CLEAN Green Plan fået 50 % tilskud til energi-og ressourceoptimering

CLEAN Green Plan

Hvis de store besparelsespotentialer i SMV’erne for energi- og ressourceeffektiviseringer skal høstes, er der brug for en direkte opsøgende indsats med fokus på de gode cases. CLEAN Green Plan tilbyder professionel og konkret rådgivning til at realisere SMV’ers potentiale inden for minimering af energi- og ressourcer. Desuden vil fokus også ligge på genanvendelse og upcyckling i en betragtning ud fra cirkulær økonomi, samt industrielle symbiose samarbejder med andre virksomheder.


Økonomi er den største motivationsfaktor for virksomhederne, når det kommer til investeringer i energi- og ressourceeffektiviseringer. Men samtidig viser undersøgelser, at en væsentlig barriere består i, at virksomhederne ikke selv er opsøgende i forhold til at få råd og vejledning. Derfor er der brug for en direkte og opsøgende indsats. CLEAN har i samarbejde med Region Syddanmark og Region Sjælland skabt basis for, at selv de mindste virksomheder kan få en professionel plan for forbedring af deres energi- og ressourceforbrug. CLEAN Green Plans grønne forretningsplaner indeholder tilbud og konkrete anvisninger på, hvordan virksomheder over en periode kan forløse deres potentiale for grønnere produktion og stærkere bundlinje.

Læs mere om cirkulær økonomi og industriel symbiose under fanebladet: Indsatsområder.

Besøg de to projektsider her:

Gratis screening og tilskud til konsulentbistand
CLEAN giver tilbud om en Gratis screening hvor vi sammen laver en potentialevurdering af din virksomhed. Screeningen er første spadestik til at undersøge om det kan betale sig at gå videre til en grøn forretningsplan, hvor en konsulent regner på om det kan betale sig at lave de foreslåede ændringer, der er fundet under screeningen – en såkaldt grøn forretningsplan.

Events
Herudover tilbyder vi events, hvor du får viden, ved at andre virksomheder fortæller deres cases, universiteter eller rådgivere der fortæller om muligheder, workshops og netværk hvor i sammen kan blive klogere. CLEAN Green Plan tilbyder at foretage en gratis screening af danske SMV-virksomheders forbrug med henblik på at finde eventuelle forbedringsmuligheder. Det kan være muligheder for at forbedre energieffektiviteten, minimere vand og råvareforbrug – se på genbrug af affald, spildevand eller overskudsvarme, enten i egen produktion eller i en anden virksomhed. CLEAN hjælper virksomheden med at vurdere potentialet i forbedringsmulighederne og finder den rådgiver, som passer bedst til opgaven. Rådgiveren laver en færdig plan for opgaveløsningen, og virksomheden får 50% af regningen refunderet.

Projektpartnere

CLEAN
EWII Energi A/S
SYD ENERGI Net A/S
Energi Fyn Energibesparelser A/S
Miljøforum Fyn
CLEAN
Partnere