CLEAN 3.0

CLEAN 3.0 styrker innovationssamarbejde og skaber vækst i og for Region Syddanmark

Flere små og mellemstore virksomheder har vækstpotentiale, men mangler ofte den sidste brik for at kunne skabe de innovative løsninger!

CLEAN 3.0 åbner døre, matcher teknologier og projekter med de rette interessenter og støtter med vejledning igennem en bred vifte af aktiviteter og iterative processer.


CLEAN 3.0 – Virksomhedsrettede ydelser

CLEAN 3.0 formidler og forløser igennem CLEANs virksomhedsdatabase og medlemmer, skjulte potentialer, udviklingsprojekter og innovationssamarbejder som skal fremme vækst og beskæftigelse for virksomheder i hele Danmark. Projektets primære målgruppe er SMV’er med fokus på energieffektive teknologier.

Gratis ydelser og arrangementer

Det er gratis for virksomheder at deltage i CLEAN 3.0s aktiviteter. Vi er parate til at udvikle projekter, formidle ideer, evaluere koncepter og indgå i tætte samarbejder med virksomheder, offentlige institutioner og vidensinstitutioner.

Fokus på Energieffektive teknologier

Danmark har en global styrkeposition med virksomheder indenfor forretningsområdet energieffektive teknologier. Denne styrkeposition understøttes af Region Syddanmarks kortlægning fra 2016, som viser at Danmark huser 6.500 virksomheder, hvoraf godt 30% af den samlede beskæftigelse og omsætning inden for forretningsområdet i Danmark er i Region Syddanmark. 80% af virksomhederne forventer stigende omsætning og mere end halvdelen af virksomhederne forventer på baggrund af stigende efterspørgsel og positive markedsudviklinger at skulle øge beskæftigelsen inden for forretningsområdet.

CLEAN forløser dette vækstpotentiale nationalt igennem CLEANs brede netværk, medlemmer, virksomhedsaktiviteter, matchmaking, teknologiudvikling og innovationssamarbejde.

CLEAN
Region Syddanmark
Syddansk Vækstforum
Partnere