Bliv en del af os

Bliv en del af Danmarks grønne omstilling

CLEAN har ikke kunder, men medlemmer. CLEAN gør grønne løsninger til sort bundlinje. Vi drives ikke af store ord, men af små og mellemstore virksomheder, vidensinstitutioner, offentlige aktører og deres kombinerede ekspertise og know-how.

CLEAN løber omstilling i gang, og vi holder vores medlemmer i hånden, indtil vi kan fjerne støttehjulene, og de kan køre selv – mod horisonten, mod profit og mod flere jobs i Danmark. Nogle gange er vi med, når idéen bliver undfanget i et nyt møde mellem mennesker – andre gange præger vi projektet hele vejen til virkeliggørelsen. Men for alle projekter gælder det, at vi forbinder, udvikler og virkeliggør med den enkelte regions styrkepositioner for øje – vores medlemmer ved selv, hvilke udfordringer de gerne vil løse.

Der ligger i CLEAN en grundantagelse om, at det økonomiske incitament er en afgørende og magtfuld driver. Vi mener, at vejen til udviklingen af den grønne omstilling og dermed jobskabelse i Danmark går direkte gennem vores virksomheder og deres indbyrdes samarbejder. Og de mødes hos CLEAN.

Fakta

  • CLEAN består af 140 ordinære medlemmer og 33 kernemedlemmer
  • CLEAN har lige nu 54 projekter med et samlet projektbudget på knap 500 millioner
  • CLEAN faciliterer over 50 netværksaktiviteter med over 1000 deltagere
  • CLEAN kategoriserer sine projekter i smart energy, smart city, miljø og internationalisering
  • CLEAN har projekter i samtlige danske regioner – i øjeblikket er Region Syd dominerende i porteføljen.
”Bliv medlem af CLEAN i dag”
A webform by Podio - click here to get yours