CLEANs aktivitetsniveau

173 virksomheder deltog i ét af CLEANs 10 virksomhedsforløb, 240partnere var involveret i 52 innovationsprojekter og 147 virksomheder deltog i CLEANs 40 eksportprojekter.

I det forgangne år har CLEAN igen oplevet en markant stigning i aktivitetsniveau. Antallet af projekter stiger moderat, men profilen i projektporteføljener ændret, således at detenkelte projekt i gennemsnit er blevet lidt større. Projektporteføljen talte således ved årets udgang 53 projekter mod 54 ved udgangen af 2016. CLEANs samlede portefølje repræsenterer en værdi på mere end 800m, og omsætningen i 2017 rundede de 40m sammenlignet med 35m i 2016. Siden CLEANs etableringsår i 2014 er omsætningen steget med 43%:

+1600 virksomheder

Aktiviteter

Mere end 1600 virksomheder deltog i klynges aktiviteter i 2017. Begge CLEANs innovationsnetværk har oplevet en markant fremgang i medlemmer, og begge netværk har således rundet 300 medlemmer svarende til en fremgang påmere end 20%. 173virksomheder deltog i ét af CLEANs 10virksomhedsforløb, 240partnere var involveret i 52innovationsprojekter og 147virksomheder deltog i CLEANs 40eksportprojekter.

+800 Mio. projektportefølje

Medlemmer

CLEAN oplevede i 2017 en moderat til- og afgang af medlemmer, og havde således ved udgangen af året 165 medlemmer hvilket var samme niveau ved udgangen af 2016.

Aktivitetsudvalg

I 2017 har der fortsat været stor tilslutning til CLEANs aktivitetsudvalg, hvor medlemmerne former nye projekter og initiativer. I aktivitetsudvalget for energieffektive teknologier arbejdes der bl.a. med overskudsvarme og energieffektive datacentre, og i smart city aktivitetsudvalget er temaerne eksempelvis digitale mobilitetsløsninger (Mobility as a Service), etablering af nye forretningsmodeller for en databroker
virksomhed, smarte klimatilpasningsløsninger og sensorteknologi der kan forbedre indeklimaet i bl.a. folkeskoler.