Syddansk OPI-pulje

Støtte til offentlig-privat innovationsprojekter til at understøtte kommercialisering af innovative produkter eller serviceydelser.

Baggrund

Syddansk Vækstforum og Regionsrådet har afsat 27,5 mio. kr. til etablering af en Syddansk OPI–pulje. Puljen kan søges af syddanske SMV’er i samarbejde med offentlige organisationer. Fokus er på test og tilpasning af ny teknologi, nye produkter og services i offentlig organisationer.

Formål

Formålet med puljen er, at understøtte samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder, offentlige parter og forskningsinstitutioner omkring afprøvning og dokumentation af effekt og derigennem understøtte kommercialisering af innovative produkter eller serviceydelser.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan eksempelvis ydes støtte til:

  • Test / afprøvning / tilpasning af produkter blandt relevante målgrupper med henblik på yderligere at kvalificere formodninger om brugeres behov og ønsker,
  • Test / afprøvning / demonstration af produkter eller lignende med henblik på at skabe et bedre grundlag for udarbejdelse af en fyldestgørende business case,
  • Køb af ekstern konsulentbistand til udarbejdelse af business case, til udarbejdelse af dokumentation af effekt i samarbejde med brugere mv.,
  • Udarbejdelse af referencedokumentation.
  • Støtte til at teste om prototypen fungerer i et realistisk miljø hos potentielle kunder samt tilpasning af prototypen så løsningens kommercielle muligheder styrkes.

Hvem kan søge?

OPI-projekter skal gennemføres af eksisterende eller nye partnerskaber bestående af mindst én privat virksomhed (lille eller mellemstor) og mindst én offentlig part. For at sikre erhvervsmæssig forankring skal partnerskabet ledes af en privat virksomhed. Der skal være tale om en lille eller mellemstor virksomhed – det vil sige virksomheder med 2 til 249 ansatte.

Det er et krav, at CLEAN kontaktes inden ansøgningen indsendes.

Projektpartnere

Region Syddanmark, Institut for Entreprenørskab og relationsledelse ved SDU, Welfare Tech, Offshorenergy.dk, Inspiring Denmark, Design 2 Innovate, CLEAN

Varighed

2015–2018

Budgetramme

Der kan ydes tilskud på mindst 400.000 kr. og maksimalt 1.475.000 mio. kr. pr. projekt. Dvs. et totalbudget på mindst 533.000 kr. og maksimalt 1.933.000 kr.

Ansøgningsfrister

15 August 2017 og 21 November 2017

Faktaboks

Et offentlig-privat innovationspartnerskab (OPI) er et udviklingssamarbejde mellem offentlige og private aktører, der sammen udforsker innovative løsninger på fælles definerede problemer. Målet er både at bane vejen for en mere effektiv offentlig sektor, skabe vækst i den private sektor og øge kvaliteten i de ydelser, som borgerne modtager. Der er ikke tale om et traditionelt leverandør-aftagerforhold, men om et samarbejde mellem udbydere og potentielle kunder, der omhandler test og tilpasning.

Syddansk Vækstforum har samlet al relevant puljemateriale på vaekstforum.regionsyddanmark.dk

 

Partnere

Relaterede projekter

Norden på Barcelona Smart City Expo 2017

Du kan med fordel tage afsted sammen med CLEANs netværk, hvis du vil deltage i dette års Smart City Expo og World Congress. Sidste år var 70 danskere afsted til Barcelona sammen med CLEAN for at høre spændende oplæg om fremtidens smart cities fra talere som Ellen McArthur og Parag Khanna, møde nye forretningspartnere, netværke med nye og kendte ansigter, samt deltage i CLEANs række af side-events, arrangeret i forbindelse med expoen.

Northern Connections

SMV'er skal udvikle grønne løsninger med eksportpotentiale gennem samarbejde mellem klynger, by og regioner på tværs af Nordsøregionen.

Syddansk OPI-pulje

Støtte til offentlig-privat innovationsprojekter til at understøtte kommercialisering af innovative produkter eller serviceydelser.

Energy in Water

Energy in Water ESCP stræber mod at give næring og udnytte væksten og valorisationspotentialet for SMV’ere, som arbejder inden for vand- og energi Nexus, samt at skabe en fælles strategi for partnerskabet, der kan drive den internationale konkurrenceevne for disse europæiske virksomheder, udvikle løsninger til globale udfordringer og opkommende muligheder på markedet.

WKHYG

Producenter af energieffektiv teknologi til landbrug og fødevarer får tilbuddet om at få direkte tilskud til at skabe ny vækst i virksomheden. Samtidig understøttes de med et netværk, der giver værdi når der skal skabes nye effektive energibesparende løsninger

DSP China Desk

CLEAN skal hjælpe med at få professionaliseret og effektiviseret forretningselementet i de dansk-kinesiske samarbejdsaftaler.

SCALE-UP NSR

Fem klynger i Nordsøregionen matcher store virksomheder og innovative SMVer gennem "Meet the Buyer" events. SMV'erne tilbydes forskellige uddannelsesforløb og økonomisk tilskud til deres internationale rejseaktivitet. 

SuperSUP

Evaluerer, demonstrerer og implementerer det fulde potentiale af fjernvarmeproduktionen og systemydelser, der er tilgængeligt, men endnu uudnyttet i danske supermarkeder.

CLEAN 3.0

CLEAN forløser Region Syddanmarks vækstpotentiale indenfor styrkepositionen energieffektive teknologier igennem innovationssamarbejder.

FURGY CLEAN Innovation

FURGY CLEAN Innovation accelerer innovation og samarbejde inden for clean energy i den dansk-tyske grænseregion.

Inno-SE

Datahub og kompetencecenter

Region Hovedstaden ønsker at etablere en fælles regional-kommunal datahub som kan understøtte aktørerne i regionen. Formålet med projektet er at anvise hvilke behov som et kompetencecenter skal opfylde samt komme med anbefalinger til, hvorledes kompetencenteret kan realiseres.

Scale-Up Denmark – Center for Energieffektive Teknologier

Har du en teknologi der kan revolutionere energisektoren, så er det her du kan få den skaleret i samarbejde med de bedste danske samarbejdspartnere.

CLEAN H2020 NET

Netværksprojektet CLEAN H2020 NET har til formål at sikre hjemtag af minimum fem større Horizon 2020 cleantech projekter med dansk deltagelse. 

CLEAN Green Plan (CGP)

CLEAN Green Plan refunderer 50% af regningen når du modtager ekstern rådgiving indenfor energi eller ressourceudnyttelse.

News

CLEAN på Folkemødet 2017

I sidste uge gæstede CLEAN for første gang Folkemødet på Bornholm med stor succes. Folkemødet er en unik mulighed for CLEAN til at debattere, mødes med samarbejdspartnere og skabe fokus på den grønne omstilling. 

Læs mere

News

PRESSEMEDDELELSE: Ny aftale gør danske maskinstationer grønnere

Et nyt samarbejde mellem brancheforeningen Danske Maskinstationer og Entreprenører (DM&E) og klyngeorganisationen CLEAN, der arbejder med den grønne omstilling i Danmark, skal sikre, at de danske maskinstationer bliver langt mere energibesparende, end det er tilfældet i dag.

Læs mere

News

CLEAN får ny formand

Ny formand for CLEAN er Henrik Bindslev. Mød hele den nye bestyrelse her. 

Læs mere

News

Velkommen til CLEANs nye hjemmeside

CLEAN er glade for at kunne byde jer velkommen til vores nye hjemmeside. Med en deadline d.30 maj 2017, har vi haft meget travlt. Der vil over sommeren komme masser af nyt indhold og opdateringer

Læs mere

News

Sammen om klimatilpasning

Klimaudfordringer, skybrud, 100 års hændelse, oversvømmelser og klimatilpasning er alle ord, der bliver brugt oftere og oftere. Stigende vandmængder er en aktuel samfundsudfordring, der giver store og små udfordringer for bygningsejere, spildevandsselskaber, kommuner, forsikringsselskaber m.fl.

Læs mere