Innovative plastic sorting and reprocessing solution

Innovative sorting and reprocessing solution for plastic waste from Danish households

Background

Despite the political attention and large commercial potential of separation and recycling of waste plastics, the recycling of plastics is only done to a limited extent today. It is estimated, that about 440,500 tons of plastic waste is gathered in Denmark a year. Out of these about 310,000 tons are incinerated, while about 131,500 tons are shipped abroad for processing and resale. Only about 3% of the plastic waste from households and 40% of industrial waste is actually sorted and recycled.

The project aims to create a market for plastic recycling, so that is not necessary to send Danish plastic abroad. The project builds on the recommendations of the Innovation Platform for Plastics, which CLEAN conducted in 2013 with participation from more than 100 Danish plastics companies and experts in the field.

The conclusions from the platform were clear; there is a lot of business potential for Danish companies to establish a project for a best-of-the-art plastic sorting and reprocessing solution. The challenges include; a lack of an overall supply of plastic waste from households and companies, but also uncertainty concerning the resale of the reprocessed plastic.

 

Purpose

CLEAN has taken the initiative to develop an innovative tender in cooperation with other public stakeholders. The tender aims to develop a state-of-the-art plastic sorting and reprocessing plant. Important requirements for this plant is that it should improve on the current standards so that recycled plastic can be recycled at a price, quality and in a quantity that is actually attractive to companies that use recycled plastic in their production.

CLEAN has, after intensive studies arrived at two primary reasons for the aforementioned deficiency. Firstly, potential investors are reluctant due to uncertainty as to whether there are sufficient quantities of waste plastic sorting. Secondly, there is not enough incentive to sort waste for local authorities and stakeholders in public renovation. These reasons together form a locked situation where CLEAN – with our triple helix approach – has a key role in solving the problem.

 

Status

CLEAN and the City of Copenhagen have gathered 16 contracting authorities consisting of waste companies, municipalities and The Capital Region of Denmark.

The deadline for applying for prequalification was on 18 April 2017 and CLEAN and the City of Copenhagen is now evaluating the incoming applications.

 

Next step

The invitations to participate in the dialogue phase will be dispatched medio July 2017.

Relaterede projekter

Norden på Barcelona Smart City Expo 2017

Du kan med fordel tage afsted sammen med CLEANs netværk, hvis du vil deltage i dette års Smart City Expo og World Congress. Sidste år var 70 danskere afsted til Barcelona sammen med CLEAN for at høre spændende oplæg om fremtidens smart cities fra talere som Ellen McArthur og Parag Khanna, møde nye forretningspartnere, netværke med nye og kendte ansigter, samt deltage i CLEANs række af side-events, arrangeret i forbindelse med expoen.

Big Data Business Academy

Big Data Business Academy henvender sig til virksomheder (specielt SMV’er) i brancher, hvor der genereres meget data og hvor der er størst uudnyttede potentiale for at anvende Big Data strategisk. Projektet inddrager desuden innovative virksomheder, som lever af at arbejde med Big Data, samt eksperter fra videninstitutionerne.

Energy in Water

Energy in Water ESCP stræber mod at give næring og udnytte væksten og valorisationspotentialet for SMV’ere, som arbejder inden for vand- og energi Nexus, samt at skabe en fælles strategi for partnerskabet, der kan drive den internationale konkurrenceevne for disse europæiske virksomheder, udvikle løsninger til globale udfordringer og opkommende muligheder på markedet.

WKHYG

Producenter af energieffektiv teknologi til landbrug og fødevarer får tilbuddet om at få direkte tilskud til at skabe ny vækst i virksomheden. Samtidig understøttes de med et netværk, der giver værdi når der skal skabes nye effektive energibesparende løsninger

DSP China Desk

CLEAN skal hjælpe med at få professionaliseret og effektiviseret forretningselementet i de dansk-kinesiske samarbejdsaftaler.

SCALE-UP NSR

Fem klynger i Nordsøregionen matcher store virksomheder og innovative SMVer gennem "Meet the Buyer" events. SMV'erne tilbydes forskellige uddannelsesforløb og økonomisk tilskud til deres internationale rejseaktivitet. 

SuperSUP

Evaluerer, demonstrerer og implementerer det fulde potentiale af fjernvarmeproduktionen og systemydelser, der er tilgængeligt, men endnu uudnyttet i danske supermarkeder.

Droner

Projektet skaber vidensamarbejde omkring specifikke miljøudfordringer og innovationspotentialer.

CLEAN 3.0

CLEAN forløser Region Syddanmarks vækstpotentiale indenfor styrkepositionen energieffektive teknologier igennem innovationssamarbejder.

Smart Energy 2 Market

”Smart Energy to market” – et projekt der skal udvikle systemløsninger inden for energiområdet.

FURGY CLEAN Innovation

FURGY CLEAN Innovation accelerer innovation og samarbejde inden for clean energy i den dansk-tyske grænseregion.

Innovative plastic sorting and reprocessing solution

CLEAN is facilitating an innovative tender on a best-of-art solution for sorting and reprocessing plastic waste from Danish households.

Datahub og kompetencecenter

Region Hovedstaden ønsker at etablere en fælles regional-kommunal datahub som kan understøtte aktørerne i regionen. Formålet med projektet er at anvise hvilke behov som et kompetencecenter skal opfylde samt komme med anbefalinger til, hvorledes kompetencenteret kan realiseres.

Scale-Up Denmark – Center for Energieffektive Teknologier

Har du en teknologi der kan revolutionere energisektoren, så er det her du kan få den skaleret i samarbejde med de bedste danske samarbejdspartnere.

Sustainable Aquaculture Solutions

Matching Danish technology companies and Norwegian aqua culture producers to solve environmental problems in the aquacultural production

News

CLEAN på Folkemødet 2017

I sidste uge gæstede CLEAN for første gang Folkemødet på Bornholm med stor succes. Folkemødet er en unik mulighed for CLEAN til at debattere, mødes med samarbejdspartnere og skabe fokus på den grønne omstilling. 

Læs mere

News

PRESSEMEDDELELSE: Ny aftale gør danske maskinstationer grønnere

Et nyt samarbejde mellem brancheforeningen Danske Maskinstationer og Entreprenører (DM&E) og klyngeorganisationen CLEAN, der arbejder med den grønne omstilling i Danmark, skal sikre, at de danske maskinstationer bliver langt mere energibesparende, end det er tilfældet i dag.

Læs mere

News

CLEAN får ny formand

Ny formand for CLEAN er Henrik Bindslev. Mød hele den nye bestyrelse her. 

Læs mere

News

Velkommen til CLEANs nye hjemmeside

CLEAN er glade for at kunne byde jer velkommen til vores nye hjemmeside. Med en deadline d.30 maj 2017, har vi haft meget travlt. Der vil over sommeren komme masser af nyt indhold og opdateringer

Læs mere

News

Sammen om klimatilpasning

Klimaudfordringer, skybrud, 100 års hændelse, oversvømmelser og klimatilpasning er alle ord, der bliver brugt oftere og oftere. Stigende vandmængder er en aktuel samfundsudfordring, der giver store og små udfordringer for bygningsejere, spildevandsselskaber, kommuner, forsikringsselskaber m.fl.

Læs mere