Industriel Elektronik Innovation

Finansiering til innovationssamarbejder inden for industriel elektronik

Viden og kompetencer om elektronik er i stigende grad og omfangvigtig for Region Syddanmarks virksomhedsspecialisering for at bibeholde konkurrenceevnen,innovationskapacitet og yderligere positionering i markeder med høje vækstrater.

Projektet gennemfører innovationssamarbejder mellem virksomheder, primært SMVer, og SDUs forskningsenheder inden for industriel elektronik med det formål, at innovative virksomheder udvikler nye produkter og løsninger. Fælles for innovationssamarbejderne er, at de vil centrere sig om industriel elektronik.

Virksomheder kan ansøge om støtte på optil ca. 5 mio. kr. Der annonceres og ansøges på vores hjemmeside 4-6 gange om året.

CLEAN
SDU Syddansk Universitet
Sønderborg Vækstråd
Partnere