CØ HUB

CLEANs Innovationsnetværk for Miljøteknologi vil i samarbejde med 5 øvrige innovationsnetværk InnoBYG, Dansk Materiale Netværk, Food Network, Inbiom samt ILifestyle & Design Cluster lede Danmark til bedre ressourceudnyttelse og genanvendelse.

Hubben har 3 tværgående udviklingsspor, der har til formål at binde de dybdegående faglige indsatser sammen. Dette vil ske gennem en række aktiviteter udført i tæt samarbejde mellem netværkspartnerne og vil involvere godt 100 forskellige virksomheder og 5 kommuner.

  1. OPI samarbejder med kommuner og regioner

Målsætningen er, at etablere offentlige og private samarbejder, som øger fokus på spild og restprodukter og skaber forbedrede muligheder for dannelsen af industrielle symbioser på tværs af Danmark. Med udgangspunkt i konkrete miljøudfordringer vil der udbydes 4 spireprojekter, der muliggør at netværksvirksomheder og videns partnere kan indgå i udviklingssamarbejder og i nye værdikæder omkring cirkulær økonomiske løsninger.

  1. Certificering ordning for ’Zero Waste’

Udviklingen af en national certificeringsordning for virksomheder, der ønsker at arbejde konstruktivt frem mod ’nul-spilds-produktion’. Konkret udarbejdes et samlet katalog over eksisterende tilbud til virksomheder, der ønsker overblik over ressource-flows og rådgivning om restprodukter. Gennem udvikling af kriterier og forretningsmodel for certificeringsordningen samt lancering heraf skabes øget opmærksomhed på cirkulære økonomiske muligheder. Aktiviteterne resulterer i øget samarbejde på tværs af danske aktører og netværk, der ønsker at fremme nul-spild samt certificering af de virksomheder, der opfylder kriterierne.

  1. Design 2 Disassembly

Målet er at minimere ressourcespild allerede fra produktudviklingsfasen og fokusere på, hvorledes design for optimal ressourceanvendelse og adskillelse kan være fordelagtigt i miljø- såvel som forretningsperspektiv. Der tilbydes workshops til designere og produktudviklere inden for de faglige spor, hvor idéeudvikling om design, produktion, indsamling og oparbejdning er omdrejningspunktet. Udvikling af nye produkter, der er designet til genanvendelse samt øget recirkulering og optag af sekundære råvarer i en danske industri er målsætningen.

Lifestyle & Design Cluster
INBIOM
FoodNetwork
Dansk Materiale Netværk
InnoBYG
Partnere