Sammen om klimatilpasning

Flere af CLEANs partnerne i Grøn Erhvervsvækst har presset på for at igangsætte et fælles projekt med fokus på netop klimatilpasning, hvilket med bevilling fra Grundejernes Investeringsfond på ca. 1,5 mio. kr. er mundet ud i projektet ’Sammen om klimatilpasning’, der for alvor starter op i juni 2017.

Fokus på klimatilpasning er stødt stigende, og der er de seneste par år gennemført flere udviklingsprojekter, med involvering af entusiaster og first movers – populært kaldet ’the early market’. For at opnå effekt på forsynings- og samfundsniveau er der behov for at mobilisere den brede befolkningsgruppe i de berørte områder. Vi vil med projektet ’Sammen om klimatilpasning’ have fokus på netop denne målgruppe og via triple helix tilgang lette processen for klimasikring af bygninger – både for grundejere og de udførende, med grøn erhvervsvækst og minimering af de betydelige samfundsomkostninger der er ved håndtering af store regnmængder for øje.

“Det er en vigtig brik i klimatilpasningen at få mobiliseret de private grundejere. Middelfarts erfaringer fra KlimaByen med regnbede viser, at ca. halvdelen af regnvandet kan fjernes fra kloakken ved at frakoble de offentlige arealer – resten skal ske hos grundejerne. Og her er det også vigtigt, at de udførende – som grundejerne konsulterer – er klædt godt på til opgaven,” siger Allan Bruus, Direktør i Middelfart Spildevand.

Der vil i samarbejde med projektpartner Smith Innovation bl.a. blive udarbejdet formidlingsmateriale til grundejere, så de er bedre rustet til at overveje deres situation, tilsvarende muligheder og tage en kvalificeret dialog med en lokal klimaentreprenør.

Flere kommuner udruller muligheden for at udtræde for regnvand (så regnvand ikke ledes i kloakken, men håndteres på egen grund). Det kan for mange være en oplagt chance for at gøre noget godt for miljøet og forskønne sin have, uden at det bliver omkostningstungt.