Danmarks grønne klynge

CLEAN er en landsdækkende medlemsorganisation for det grønne Danmark.
CLEAN skubber til den grønne omstilling – ved at være den.


 Forbinder

Vi FORBINDER mennesker og
organisationer i gensidigt nyttige partnerskaber


Formidler

Vi FORMIDLER og driver projekter og partnerskaber mellem offentlige aktører, vidensinstitutioner og private cleantech-virksomheder

 

 Udvikler

Vi UDVIKLER nye konkrete initiativer


 Virkeliggør

Vi VIRKELIGGØR idéer som løsninger med dansk jobskabelse og vækst for øje


Læs mere om dine fordele og om os

CLEAN består af 146 ordinære medlemmer og 27 kernemedlemmer. Lige nu har vi 54 projekter og et samlet budget på mere end 500 mio. Vi faciliterer mere end 50 netværksaktiviteter med over 1.400 virksomheder. Projekterne er kategoriseret i smart energi, miljø, smart city og internationalisering. CLEAN har projekter i samtlige danske regioner.

 

Udvalgte aktiviteter og nøgletal

01
Norden på Barcelona Smart City Expo 2017
01
Norden på Barcelona Smart City Expo 2017

Du kan med fordel tage afsted sammen med CLEANs netværk, hvis du vil deltage i dette års Smart City Expo og World Congress. Sidste år var 70 danskere afsted til Barcelona sammen med CLEAN for at høre spændende oplæg om fremtidens smart cities fra talere som Ellen McArthur og Parag Khanna, møde nye forretningspartnere, netværke med nye og kendte ansigter, samt deltage i CLEANs række af side-events, arrangeret i forbindelse med expoen.

520+Mio i projektportefølje

02
Northern Connections
02
Northern Connections

SMV'er skal udvikle grønne løsninger med eksportpotentiale gennem samarbejde mellem klynger, by og regioner på tværs af Nordsøregionen.

03
C40
03
C40

164+Medlemmer

04
Syddansk OPI-pulje
04
Syddansk OPI-pulje

Støtte til offentlig-privat innovationsprojekter til at understøtte kommercialisering af innovative produkter eller serviceydelser.

05
Big Data Business Academy
05
Big Data Business Academy

Big Data Business Academy henvender sig til virksomheder (specielt SMV’er) i brancher, hvor der genereres meget data og hvor der er størst uudnyttede potentiale for at anvende Big Data strategisk. Projektet inddrager desuden innovative virksomheder, som lever af at arbejde med Big Data, samt eksperter fra videninstitutionerne.

06
Inno-ROKK
06
Inno-ROKK

Optimering af kølekæder på tværs af transport, fødevareteknologi, energiteknologi og miljøteknologi med fokus på at fremme innovationen og nye virksomhedsprojekter

07
Energy in Water
07
Energy in Water

Energy in Water ESCP stræber mod at give næring og udnytte væksten og valorisationspotentialet for SMV’ere, som arbejder inden for vand- og energi Nexus, samt at skabe en fælles strategi for partnerskabet, der kan drive den internationale konkurrenceevne for disse europæiske virksomheder, udvikle løsninger til globale udfordringer og opkommende muligheder på markedet.

51+Projekter

08
VIS
08
VIS

Projektet skal understøtte SMVerne i udviklingen af nye teknologier og koncepter til innovative løsninger relateret til vandområdet.

09
INNO-Femern
09
INNO-Femern

Projektet skal styrke virksomheders innovationskapacitet og konkurrenceevne ift. at kunne løse opgaver udbudt i forbindelse med Femern Bælt byggeriet

CLEAN Årsrapport 2016

Green Power Electronics
Interreg
CLEAN Grøn Erhvervsvækst
Inno Smart Energy
Innovationsnetværk for Miljøteknologi
Industrial Energy
Smart Cities Centre
Go Refurg
Furgt Clean
Fenerb Belt
Energy in Water
Big Data Academy
Scale UP
Interreg

Nyheder og events i CLEAN

Kort nyt fra clean

CLEAN Green Plan indgår samarbejde med større brancheorganisation

CLEAN Green Plan præsenterer d.1 juni et nyt spændende samarbejde med en større brancheorganisation om grønne forretningsplaner til deres medlemmer. Følg med på CLEANs hjemmeside og vores projekthjemmeside.


Tweet
Clean

@cleancluster.dk
Join us for 1-hour webinars on power electronics within Smart Houses, Renewable Energies or E-Mobility http://bit.ly/2sYlF1S #cleantech


Tweet
Clean

@cleancluster.dk
Vildt godt klaret af Energy Cool! Vi ser frem til et samarbejde fra CLEANs side! https://twitter.com/NSCDK/status/877902695859970049


Tweet
Clean

@cleancluster.dk
Så er vi igang! @ScaleupDK semifinale! @rsyddanmark @SYDENERGI @OEDKtwit