Danmarks grønne klynge

CLEAN er en landsdækkende medlemsorganisation for det grønne Danmark.
CLEAN skubber til den grønne omstilling – ved at være den.


 Forbinder

Vi FORBINDER mennesker og
organisationer i gensidigt nyttige partnerskaber


Formidler

Vi FORMIDLER og driver projekter og partnerskaber mellem offentlige aktører, vidensinstitutioner og private cleantech-virksomheder

 

 Udvikler

Vi UDVIKLER nye konkrete initiativer


 Virkeliggør

Vi VIRKELIGGØR idéer som løsninger med dansk jobskabelse og vækst for øje


Læs mere om dine fordele og om os

CLEAN består af 146 ordinære medlemmer og 27 kernemedlemmer. Lige nu har vi 54 projekter og et samlet budget på mere end 500 mio. Vi faciliterer mere end 50 netværksaktiviteter med over 1.400 virksomheder. Projekterne er kategoriseret i smart energi, miljø, smart city og internationalisering. CLEAN har projekter i samtlige danske regioner.

 

Udvalgte aktiviteter og nøgletal

01
Cirkulær Byinnovation (CBi)
01
Cirkulær Byinnovation (CBi)

Fremtidens smarte byer bygger på den cirkulære økonomi. Med initiativet Cirkulær Byinnovation (CBi), som er en del af udmøntningen af Region Midtjyllands Vækstplan 2016-2020, forenes indsatsen inden for cirkulær økonomi og smart byudvikling. 

520+Mio i projektportefølje

02
China Desk: Region Sjælland
02
China Desk: Region Sjælland
03
Industriel Elektronik Innovation
03
Industriel Elektronik Innovation

Projektet yder støtte til innovationssamarbejder mellem virksomheder og SDU inden for industriel elektronik

164+Medlemmer

04
CØ HUB
04
CØ HUB

CØ-Hub har 3 tværgående udviklingsspor, der har til formål at binde de dybdegående faglige indsatser sammen. Dette vil ske gennem en række aktiviteter udført i tæt samarbejde mellem netværkspartnerne og vil involvere godt 100 forskellige virksomheder og 5 kommuner.

05
Norden på Barcelona Smart City Expo 2017
05
Norden på Barcelona Smart City Expo 2017

Du kan med fordel tage afsted sammen med CLEANs netværk, hvis du vil deltage i dette års Smart City Expo og World Congress. Sidste år var 70 danskere afsted til Barcelona sammen med CLEAN for at høre spændende oplæg om fremtidens smart cities fra talere som Ellen McArthur og Parag Khanna, møde nye forretningspartnere, netværke med nye og kendte ansigter, samt deltage i CLEANs række af side-events, arrangeret i forbindelse med expoen.

06
Northern Connections
06
Northern Connections

SMV'er skal udvikle grønne løsninger med eksportpotentiale gennem samarbejde mellem klynger, by og regioner på tværs af Nordsøregionen.

07
C40
07
C40

CLEAN faciliterer konsortiedannelse på både regionalt og globalt plan. Målet er at styrke implementeringen af grønne løsninger på vejen mod bedre og mere beboelige bysamfund. En af måderne at gøre dette på er det strategiske partnerskab City Solutions Platform (CSP).

51+Projekter

08
Syddansk OPI-pulje
08
Syddansk OPI-pulje

Støtte til offentlig-privat innovationsprojekter til at understøtte kommercialisering af innovative produkter eller serviceydelser.

09
Big Data Business Academy
09
Big Data Business Academy

Big Data Business Academy henvender sig til virksomheder (specielt SMV’er) i brancher, hvor der genereres meget data og hvor der er størst uudnyttede potentiale for at anvende Big Data strategisk. Projektet inddrager desuden innovative virksomheder, som lever af at arbejde med Big Data, samt eksperter fra videninstitutionerne.

Nyheder og events i CLEAN

Kort nyt fra clean

CLEAN Green Plan indgår samarbejde med større brancheorganisation

CLEAN Green Plan præsenterer d.1 juni et nyt spændende samarbejde med en større brancheorganisation om grønne forretningsplaner til deres medlemmer. Følg med på CLEANs hjemmeside og vores projekthjemmeside.


Tweet
Clean

@cleancluster.dk
Join @Google & @denmarkinuk for trip to London - and pitch your ideas for business angels, investor and companies http://bit.ly/2i9ntkK


Tweet
Clean

@cleancluster.dk
Samarbejde og tillid hos #dkindustri baner vej for øget systemeksport. Læs mere her: http://www.industriensfond.dk/CleanSolutions #.WZGxe3wNYtE.twitter">https://www.energy-supply.dk/article/view/547848/taet_pa_gennembrud_for_eksport_af_energieffektive_losninger#.WZGxe3wNYtE.twitter …


Tweet
Clean

@cleancluster.dk
Shanghai is planning an agricultural district which will function as a space to work, live, shop, and farm food via @Dezeen